noktalı kağıt ve izometrik kağıt 0.5

İZOMETRİK KAĞIT VE NOKTALI KAĞIT 0.5mm Arasındaki Farklar ile PDF Çıktı Hali

8 Mart 2022 Yazar ermapkirtasiye 0

Matematik dersinin geometri konusunda yardımcı materyallerden olan noktalı , kareli ve izometrik kağıt
ile ilgili örnek ve kullanım şekillerini inceleyelim.

1) Noktalı Kağıt
Yatay ve dikey olarak eşit aralıklarda noktalardan oluşan çalışma kağıtlarıdır.Yüzeysel geometrik şekillerin
çizilmesinde kullanılır.


Noktalı kağıtta şekil 1’deki gibi bir noktanın
· solundaki
· sağındaki
· üstündeki
· altındaki
noktalara olan uzaklığı aynıdır ve bu uzaklık 1 birim olarak kabul edilir.
Yukarıdaki noktalı kağıt modelinde şekil 2’deki gibi çizili doğru parçalarının her birinin uzunluğu eşittir ve 1 birimdir.
Şekil 3’teki doğru parçasının uzunluğu 8 birimdir.


Şekil 4
Çapraz çizilen çizgi yatay ve düşey çizgilerle 450’lik açı oluşturur.

Şekil 5

Pisagor bağıntısı uygulandığında
( )
2 2 2
2
2
2
1 +1 = (Çapraz)
1 +1 = (Çapraz)
2 = (Çapraz)
2 = (Çapraz) Her iki tarafında karekökü alınırsa
2 = Çapraz
Birbirine çapraz en yakın iki nokta arası uzaklığın 2 birim kadar olduğu bulunur.

Noktalı kağıtta şekil 7’deki gibi bir noktanın

· kuzey doğu (Sağ üst çapraz)
· kuzey batı (Sol üst çapraz)
· güney doğu (Sağ alt çapraz)
· güney batı (Sol alt çapraz)
noktalara olan uzaklığı da aynıdır ve uzunluğu pisagor bağıntısından dolayı 2 birimdir.
Yukarıdaki noktalı kağıt modelinde şekil 6’daki gibi çizili doğru parçalarının her birinin uzunluğu eşittir ve 2
birimdir.
Şekil 8’teki dörtgenin çevresinin uzunluğu 12 2 birimdir.

2) İzometrik Kağıt


Bir noktaya komşu eşit uzaklıktaki 6 noktadan oluşan matematiksel kağıtlardır.
İzometrik kelimesi aynı anlamına gelen “izo” ve metreyi temel alan ölçü anlamına gelen “metrik” kelimelerinin
birleştirilmesiyle türetilmiş bir kelimedir.

İzometrik kağıttaki bir noktanın şekil 2’deki gibi komşusu olan noktaya uzaklığı 1 birim olarak kabul edilir.
İzometrik kağıttaki noktaların şekil 3’deki gibi komşu noktaları ile birleştirilmesi ile eşit uzunluktaki kenarlara sahip
olan eşkenar üçgenler oluşur.
Eşkenar üçgenlerin her bir iç açısının ölçüsü 600’dir.

Buradan şöyle diyebiliriz.
Şekil 4’teki gibi bir noktadan komşu noktalarına çizilen doğru parçalarından, komşu iki doğru parçasının oluşturmuş
olduğu açının ölçüsü her zaman 600 ‘dir.
İzometrik kağıtta şekil 5′ deki gibi eşkenar üçgenler oluşturulabilir.
Şekil 6 ‘daki gibi köşesi izometrik nokta üzerinde olan , kolları noktalar üzerinden geçen ve 600 ‘ yi
oluşturan açının açıortayı iç bölgesindeki en yakın nokta üzerinden geçer.
Bilindiği üzere bu noktadan geçen açıortay 600’lik açıyı 30’ar derecelik iki eş parçaya böler.
İzomerik kağıtta şekil 7′ deki gibi dik üçgenler oluşturabilirsiniz.